Hỗ trợ trực tuyến

icon-tuvan

0919704788

Tư vấn sản phẩm

0903 818 059

Tư vấn bán hàng 01

0901 885 029

Tư vấn bán hàng 02

0906846129

Tư vấn bán hàng 03

0931804502

Tư vấn bán hàng 04

0766 711 078

Tư vấn bán hàng 05

0764 333 299

Tư vấn bán hàng 06

0789 822 199

Tin tức & và sự kiện

Video Clips

DANH MỤC PHỤ GIA THỰC PHẨM Phần 02

      Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BYT ngày 05/4/2018 của Bộ Y Tế về việc ban hành danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vào Việt Nam.

 

      Tiếp theo bài viết DANH MỤC PHỤ GIA THỰC PHẨM (Phần 01), Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Phát Triển NAVICO trân trong gửi tới Quý khách hàng danh mục 10 chất phụ gia thực phẩm tiếp theo được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vào Việt Nam như sau:

 

     

                                           DANH MỤC PHỤ GIA THỰC PHẨM (Phần 02)

 

SỐ TT TÊN SẢN PHẨM TÊN TIẾNG ANH MÃ HÀNG HÓA GHI CHÚ HÌNH ẢNH MINH HỌA
01

Acetylated

Distarch

Adipat

Acetylated

Distarch

Adipat

3505.10.90 Chất xử lý bột, chất nhũ hóa, chất ổn định, chất làm dầy

Acetylated distarch adipate

02  

Acetylated

Distarch

Phosphat

Acetylated

Distarch

Phosphate

3203.00.10 Chất xử lý bột, chất nhũ hóa, chất ổn định, chất làm dầy

Acetylated Distarch Phosphate

03

Acetylated

Oxydized

Starch

Acetylated

Oxydized

Starch
2942.00.00  Chất nhũ hóa, chất ổn định, chất làm dầy

Acetylated Oxidized Starch

04  Acid Acetic băng

Acetic Acid,

Glacial

2915.21.00 Chất điều chỉnh dộ Acid, chất bảo quản

Acetic Acid Glacial

05 Acid Adipic Adipic Acid 2917.12.90 Chất điều chỉnh độ acid

Adipic Acid

06 Acid Alginic Alginic Acid 3913.10.00 Chất làm dầy, chất độn, chất mang, chất nhũ hóa, chất tạo bọt, chất tạo gel, chất làm bóng, chất giữ ẩm, chất ổn định

Aginic Acid

07 Acid Ascorbic (L-) Ascorbic Acid (L-) 2936.27.00 Chất chống oxy hóa, chất điều chỉnh độ acid, chất xử lý bột

Ascorbic Acid L-

08 Acid Benzoic Benzoic Acid 2916.31.00 Chất bảo quản

Benzoic acid

09 Acid Citric Citric Acid 2918.14.00 Chất điều chỉnh độ acid, chất chống oxy hóa, chất tạo phức kim loại

Citric Acid

10 Acid Cyclamic Cyclamic Acid 2921.30.00 Chất tạo ngọt

Cyclamic acid

 

 

      Trên đây là 10 sản phẩm phụ gia thực phẩm tiếp theo thuộc danh mục các chất phụ gia thực phẩm theo Thông tư 05/2018/TT-BYT ngày 05/4/2018. Để xem các sản phẩm khác kính mời Quý khách hàng tìm đọc các bài viết tiếp theo hoặc << CLICK VÀO ĐÂY >> để vào trang chủ xem chi tiết các sản phẩm phụ gia thực phẩm NAVICO đang cung cấp.

 

      Trân trọng gửi tới Quý khách!