Hỗ trợ trực tuyến

icon-tuvan

0919704788

Vũ Thị Hiền

0903 818 059

Nguyễn Thị Ngọc Hiền

0901 885 029

Nguyễn Thị Thanh Ni

0906 846 129

Đoàn Thị Kim Chi

0909 286 013

Lê Thị Thu Hà

0789 413 669

Đào Thị Thúy

0764 333 299

Nguyễn Tiến Đương

0903 301 378

Huỳnh Hữu Phúc

0906 980 187

Tin tức & và sự kiện

Video Clips

Nguyên tắc chung trong sử dụng phụ gia thực phẩm

     Theo quy định mới hiện nay thì nguyên tắc chung trong sử dụng phụ gia thực phẩm được quy định như thế nào? Cùng theo dõi bài sau đây để biết thêm về nguyên tắc sử dụng phụ gia thực phẩm an toàn nhé!

 

Nguyên tắc khi sử dụng phụ gia thực phẩm

 

     Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 24/2019/TT-BYT (có hiệu lực ngày 16/10/2019) thì nguyên tắc chung trong sử dụng phụ gia thực phẩm như sau:

 

 

1. Sử dụng phụ gia thực phẩm trong thực phẩm phải bảo đảm:

 

- Phụ gia thực phẩm được phép sử dụng và đúng đối tượng thực phẩm;

 

- Không vượt quá mức sử dụng tối đa đối với một loại thực phẩm hoặc nhóm thực phẩm;

 

- Hạn chế đến mức thấp nhất lượng phụ gia thực phẩm cần thiết để đạt được hiệu quả kỹ thuật mong muốn.

 

 

2. Chỉ sử dụng phụ gia thực phẩm nếu việc sử dụng này đạt được hiệu quả

 

     Sử dụng phụ gia thực phẩm nếu việc sử dụng này đạt được hiệu quả mong muốn nhưng không có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, không lừa dối người tiêu dùng và chỉ để đáp ứng một hoặc nhiều chức năng của phụ gia thực phẩm theo các yêu cầu dưới đây trong trường hợp các yêu cầu này không thể đạt được bằng các cách khác có hiệu quả hơn về kinh tế và công nghệ:

 

- Duy trì giá trị dinh dưỡng của thực phẩm. Đối với sản phẩm được sử dụng với mục đích đặc biệt mà phụ gia thực phẩm như một thành phần thực phẩm (ví dụ đường ăn kiêng) thì không phải kiểm soát theo các quy định tại Thông tư này;

 

- Tăng cường việc duy trì chất lượng hoặc tính ổn định của thực phẩm hoặc để cải thiện cảm quan nhưng không làm thay đổi bản chất hoặc chất lượng của thực phẩm nhằm lừa dối người tiêu dùng;

 

- Hỗ trợ trong sản xuất, vận chuyển nhưng không nhằm che giấu ảnh hưởng do việc sử dụng các nguyên liệu kém chất lượng hoặc thực hành sản xuất, kỹ thuật không phù hợp.

 

 

3. Phụ gia thực phẩm phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, an toàn thực phẩm theo các văn bản được quy định như sau:

 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc quy định trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

 

- Tiêu chuẩn quốc gia trong trường hợp chưa có các quy định tại điểm a khoản này;

 

- Tiêu chuẩn của CAC, JECFA, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài trong trường hợp chưa có các quy định tại các điểm a, b khoản này;

 

- Tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong trường hợp chưa có các quy định tại các điểm a, b, c khoản này.

 

 

4. Phụ gia thực phẩm có trong thực phẩm

 

     Ngoài việc phụ gia thực phẩm có trong thực phẩm do được sử dụng trong quá trình sản xuất thực phẩm, phụ gia thực phẩm còn có thể có trong thực phẩm do được mang vào từ các nguyên liệu hoặc thành phần để sản xuất thực phẩm đã có chứa phụ gia thực phẩm và phải tuân thủ quy định tại Điều 9 Thông tư này.

 

   Trên đây là quy định về nguyên tắc chung trong sử dụng phụ gia thực phẩm. Hi vọng bạn có sử dụng phụ gia thực phẩm một cách hợp lý.