Hỗ trợ trực tuyến

icon-tuvan

0919704788

Tư vấn sản phẩm

0903 818 059

Tư vấn bán hàng 01

0901 885 029

Tư vấn bán hàng 02

0906846129

Tư vấn bán hàng 04

0789413669

Tư vấn bán hàng 05

0764 333 299

Tư vấn bán hàng 06

0903 301 378

Tin tức & và sự kiện

Video Clips

QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG PHỤ GIA THỰC PHẨM phần 02

    

        Tiếp theo bài viết " QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG PHỤ GIA THỰC PHẨM phần 01" , trong phần 02 NAVICO xin gửi tới Quý khách hàng các Quy định đối với phụ gia thực phẩm được mang vào thực phẩm từ các thành phần hoặc nguyên liệu để sản xuất thực phẩm. 

 

PHỤ GIA THỰC PHẨM

PHỤ GIA THỰC PHẨM NAVICO
 

 

1.  Phụ gia được mang vào thực phẩm từ thành phần và nguyên liệu để sản xuất thực phẩm phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 

    * Phụ gia phải được phép sử dụng trong các thành phần hoặc nguyên liệu (bao gồm cả phụ gia thực phẩm) theo quy định tại Thông tư hiện hành của Bộ Y Tế.

 

    * Lượng phụ gia thực phẩm trong các thành phần hoặc nguyên liệu (bao gồm cả phụ gia thực phẩm) không vượt quá mức sử dụng tối đa theo quy định tại Thông tư hiện hành của Bộ Y Tế.

 

    * Lượng phụ gia được mang vào thực phẩm không được vượt quá mức sử dụng tối đa của phụ gia đó trong các thành phần hoặc nguyên liệu để sản xuất thực phẩm theo quy trình, công nghệ sản xuất.

 

2.  Quy định đặc biệt đối với phụ gia thực phẩm không được phép sử dụng trong thành phần và nguyên liệu để sản xuất thực phẩm:

 

     Một phụ gia không được phép sử dụng trong thành phần và nguyên liệu để sản xuất thực phẩm nhưng vẫn được sử dụng hoặc cho vào thành phần hoặc nguyên liệu đó nếu đáp ứng các yêu cầu sau:

 

    * Nguyên liệu hoặc thành phần này chỉ được sử dụng để sản xuất duy nhất một sản phẩm (sản phẩm cuối cùng);

 

    * Phụ gia này phải được phép sử dụng trong sản phẩm cuối cùng;

 

    * Lượng phụ gia không vượt quá mức sử dụng tối đa đối với sản phẩm cuối cùng theo quy định tại các Thông tư hiện hành của Bộ Y Tế;

 

    * Quy định này chỉ áp dụng để sản xuất thực phẩm trong nội bộ doanh nghiệp.

 

 

3.  Các nhóm sản phẩm không chấp nhận phụ gia thực phẩm được mang vào từ thành phần và nguyên liệu để sản xuất thực phẩm:

 

       Các nhóm sản phẩm sau đây không chấp nhận phụ gia được mang vào từ thành phần hoặc nguyên liệu để sản xuất thực phẩm, trừ khi các phụ gia đó được quy định trong các Thông tư hiện hành của Bộ Y Tế:

 

    * Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích y tế đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh (mã nhóm thực phẩm quy định trong phụ lục các thông tư hiện hành của Bộ Y Tế);

 

    * Thực phẩm bổ sung dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ (mã nhóm thực phẩm được quy định trong phụ lục các thông tư hiện hành của Bộ Y Tế).

 

4.  Một phụ gia được mang vào thực phẩm từ các thành phần hoặc nguyên liệu nhưng không có tính năng công nghệ đối với sản phẩm cuối cùng thì không phải liệt kê trong thành phần cấu tạo của thực phẩm đó.

 

 

       Để tìm hiểu các sản phẩm phụ gia thực phẩm NAVICO đang cung cấp mời Quý khách hàng CLICK VÀO ĐÂY