Hỗ trợ trực tuyến

icon-tuvan

0919704788

Nhân viên tư vấn 1

0903 818 059

Tin tức & và sự kiện

Video Clips

Các tác dụng tích cực của phụ gia thực phẩm

Các tác dụng tích cực của phụ gia thực phẩm

 

Nếu sử dụng đúng loại, đúng liều lượng, các phụ gia thực phẩm có tác dụng tích cực:

 

1. Tạo được nhiều sản phẩm phù hợp với sở thích và khẩu vị của người tiêu dùng.

 

2. Giữ được chất lượng toàn vẹn của thực phẩm cho tới khi sử dụng.

 

3. Tạo sự dễ dàng trong sản xuất, chế biến thực phẩm và làm tăng giá trị thương phẩm hấp dẫn trên thị trường.

 

4. Kéo dài thời gian sử dụng của thực phẩm.

 

 

Quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm

 

1. Chỉ được phép sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh tại thị trường Việt Nam các phụ gia thực phẩm trong “danh mục” và phải được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền.

 

2. Việc sử dụng phụ gia thực phẩm trong danh mục trong sản xuất, chế biến, xử lý, bảo quản, bao gói và vận chuyển thực phẩm phải thực hiện theo “Quy định về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của Bộ Y tế”.

 

3. Việc sử dụng phụ gia thực phẩm trong danh mục phải bảo đảm:

 

– Đúng đối tượng thực phẩm và liều lượng không vượt quá giới hạn an toàn cho phép.

 

– Đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh an toàn quy định cho mỗi chất phụ gia.

 

– Không làm biến đổi bản chất, thuộc tính tự nhiên vốn có của thực phẩm.

 

4. Các chất phụ gia thực phẩm trong “Danh mục lưu thông trên thị trường” phải có nhãn đầy đủ các nội dung theo quy định.

 

5. Yêu cầu đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm: Trước khi sử dụng một phụ gia thực phẩm cần chú ý xem xét:

 

– Chất phụ gia có nằm trong “Danh mục” hay không?

 

– Chất phụ gia có được sử dụng với loại thực phẩm mà cơ sở định sử dụng hay không?

 

– Giới hạn tối đa cho phép của chất phụ gia đó đối với thực phẩm là bao nhiêu? (mg/kg hoặc mg/lít)

 

– Phụ gia đó có phải dùng cho thực phẩm hay không? Có bảo đảm các quy định về chất lượng vệ sinh an toàn, bao gói, ghi nhãn theo quy định hiện hành không?