Hỗ trợ trực tuyến

icon-tuvan

0919704788

Vũ Thị Hiền

0903 818 059

Nguyễn Thị Ngọc Hiền

0901 885 029

Nguyễn Thị Thanh Ni

0906 846 129

Đoàn Thị Kim Chi

0909 286 013

Lê Thị Thu Hà

0789 413 669

Đào Thị Thúy

0764 333 299

Nguyễn Tiến Đương

0903 301 378

Huỳnh Hữu Phúc

0906 980 187

Tin tức & và sự kiện

Video Clips

QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG PHỤ GIA THỰC PHẨM phần 01

     

PHỤ GIA THỰC PHẨM

 

      Căn cứ luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

 

      Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

 

      Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Phát Triển NAVICO xin chia sẻ với tới Quý khách hàng các nguyên tắc chung trong việc sử dụng phụ gia trong sản xuất, chế biến thực phẩm:

 

      Việc sử dụng phụ gia thực phẩm phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

 

 

      1. Sử dụng phụ gia an toàn:

 

      * Chỉ sử dụng các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm và đúng đối tượng thực phẩm theo các quy định hiện hành của Bộ Y Tế và các Quy định pháp luật hiện hành liên quan.

 

      * Lượng phụ gia được cho vào thực phẩm đảm bảo không vượt quá mức sử dụng tối đa đối với một loại thực phẩm hoặc nhóm thực phẩm.

 

      * Hạn chế đến mức thấp nhất lượng phụ gia cần thiết cho vào thực phẩm để đạt được hiệu quả kỹ thuật mong muốn.

 

      2. Căn cứ để sử dụng phụ gia thực phẩm:


      Chỉ sử dụng phụ gia nếu việc sử dụng này mang lại lợi ích, không có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, không đánh lừa người tiêu dùng, đồng thời đáp ứng một hoặc nhiều chức năng của phụ gia và các yêu cầu dưới đây (trong trường hợp các yêu cầu này không thể đạt được bằng cách khác có hiệu quả hơn về kinh tế và công nghệ):

 

      * Duy trì giá trị dinh dưỡng của thực phẩm. Đối với sản phẩm được sử dụng với mục đích đặc biệt thì phụ gia được sử dụng như một thành phần thực phẩm.

 

      * Tăng cường việc duy trì chất lượng hoặc tính ổn định của thực phẩm hoặc để cải thiện cảm quan, nhưng không làm thay đổi bản chất hoặc chất lượng của thực phẩm nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

 

      * Hỗ trợ sản xuất, vận chuyển, nhưng việc sử dụng không nhằm che giấu ảnh hưởng do việc sử dụng các nguyên liệu kém chất lượng hoặc thực hành sản xuất, kỹ thuật không phù hợp.

 

 

      3. Thực hành sản xuất tốt (GMP):

 

      * Hạn chế đến mức thấp nhất lượng phụ gia cho vào thực phẩm để đạt được hiệu quả kỹ thuật mong muốn.

 

      * Lượng phụ gia được sử dụng trong quá trình sản xuất phải đảm bảo không làm thay đổi bản chất của thực phẩm hay công nghệ sản xuất thực phẩm.

 

      * Phụ gia phải đảm bảo chất lượng dùng cho thực phẩm và được chế biến, vận chuyển như đối với nguyên liệu thực phẩm.

 

 

      4. Yêu cầu kỹ thuật đối với phụ gia thực phẩm:

 

      Phụ gia được sử dụng trong sản xuất thực phẩm phải đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) tương ứng hoặc tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) hoặc yêu cầu kỹ thuật của Codex hoặc quy định quốc tế, nước ngoài khác (trong trường hợp chưa có QCVN, TCVN).

 

      5. Đối với việc sử dụng phụ gia dạng hỗn hợp, lượng sử dụng của từng phụ gia tạo nên công dụng của sản phẩm không được vượt quá mức sử dụng tối đa của phụ gia đó trong sản phẩm cuối cùng.

 

      6. Ngoài việc sử dụng phụ gia thực phẩm theo các quy định hiện hành, các phụ gia được sử dụng theo tiêu chuẩn Codex đối với thực phẩm, nhóm thực phẩm riêng biệt cũng được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm theo đúng mức sử dụng tối đa, đối tượng và chức năng được quy định tại tiêu chuẩn đó.

 

      7. Ngoài sự có mặt của phụ gia trong thực phẩm do việc sử dụng phụ gia theo các quy định hiện hành, phụ gia có thể có mặt trong thực phẩm do được mang vào từ các thành phần hoặc nguyên liệu để sản xuất thực phẩm. Quy định đối với phụ gia được mang vào thực phẩm từ các thành phần hoặc nguyên liệu để sản xuất thực phẩm theo quy định hiện hành (Còn tiếp phần 02).